Powrót do strony głównej

Książki ekonomiczne

Publikacje ekonomiczne wydane przez PTE

Książki ekonomiczne wydawane przez Wydawnictwo PTE w Warszawie

Książki ekonomiczne wydane przez Oddział PTE w Krakowie (1999-2012)

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (PTE) specjalizował się w wydawaniu podręczników akademickich i specjalistycznych publikacji książkowych z dziedziny ekonomii, zarządzania i finansów. W latach 1999-2012 wydano następujące publikacje:

Zeszyty Naukowe Oddziału PTE w Krakowie (2003-2014)

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie w latach 2003–2014 było również wydawcą czasopisma Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ZN PTE), którego celem była popularyzacja wyników prac naukowych i artykułów pracowników wiodących uczelni w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego to czasopismo poświęcone nauce, założone w 2003 r. Miało ono charakter półrocznika (do 2011 r. ukazywało się głównie jako rocznik). Czasopismo wydawane było w formie drukowanej, a wszystkie artykuły zamieszczane zostały na stronie internetowej w wolnym dostępie. Wersją pierwotną czasopisma była wersja drukowana (ISSN 1644-8979).

Wydawcą periodyku był Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Na łamach czasopisma publikowane były artykuły z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o finansach oraz nauk o zarządzaniu. W latach 2013-2018 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dokonując ewaluacji czasopism naukowych, umieściło Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na liście czasopism punktowanych (lista B), przyznając im 4 pkt.

Zeszyty Naukowe PTE (2003-2014) - numery archiwalne

Książki ekonomiczne innych wydawnictw (pełnotekstowe):